Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yazışmalar 1


Karl Marx ve Friedrich Engels’in yazışmalarından derlenen Selected Correspondence (Progress Publishers, Moscow 1975) adlı yapıtın 1844-1869 yıllarını kapsayan ilk bölümünü İngilizceden çevrildi ve kitap Fransızcasıyla (Correspondance, Editions du Progrès, Moscou 1976) karşılaştırıldıktan sonra Sol Yayınları tarafından Seçme Yazışmalar 1 adıyla Kasım 1995’te Ankara’da yayınlandı.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. erisyay@kurtuluscephesi.org

Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında: Seçme Yazışmalar 1 (1.813 KB)


MARX’LA ENGELS’İN MEKTUPLARI
V. İ. LENİN