Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yazışmalar 2


Karl Marx ve Friedrich Engels’in yazışmalarından derlenen Selected Correspondence (Progress Publishers, Moscow 1975) adlı yapıtın 1870-1895 yıllarını kapsayan ikinci bölümü İngilizceden çevrildi ve kitap Fransızcasıyla (Correspondance, Editions du Progrès, Moscou 1976) karşılaştırıldıktan sonra Sol Yayınları tarafından Seçme Yazışmalar 2 adıyla Ekim 1996’te Ankara’da yayınlandı.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. erisyay@kurtuluscephesi.org

Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında: Seçme Yazışmalar 2 (1.813 KB)


121
MARX’TAN MANCHESTER’DEKİ ENGEL