TARİHTE ZORUN ROLÜ
BİSMARCK’IN KAN VE ZULÜM POLİTİKASI
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMASUNUŞ


      ENGELS’İN Anti-Dühring’inin başarısı öyle büyüktü ki, ayrı basımlar, yeni basımlar, çeviriler ve tek tek bölümlerin broşür olarak basılması yolunda, yoğun istemler oluyordu. 1880 ortalarında ileri sürülen böyle bir istem, siyasal zor ile iktisadî etkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen “Zor Teorisi” başlıklı üç bölümün, Almanca ayrı bir basımının yapılmasını öngörüyordu. Engels, esas olarak, teorik olan bu bölümlerin yalnızca yeniden basılmasının, o günkü koşullarda uygun olmayacağı kanısındaydı. Alman tarihinin son dönemi gözönünde tutulursa, Alman okurun, “Zorun, son otuz yıl boyunca, kendi ülkesinin tarihinde oynadığı çok önemli rol konusunda”