Marşlar ve Ezgiler Sayfasına Dönüş
Devrimci Marşlar ve Ezgiler                                           Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

SAVAŞA KATIL ARTIK


Emperyalizmi kovmaya and içtik
Biz devrimcilerden korksun iktidar

Vedat, Taylan, Battal, Kuseyri'miz var
Devrimciler ölür, devrimler yaşar.

Hey yurtsever savaşa katıl
Bağımsızlık için savaşımız var.

Yürüyün işçiler, köylüler, gençler.
Yürüyün ezilen, horlanan halklar.