Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org


      ABSICHT. (Al. Kant) Niyet...
     
      Alman düşünürü Immanuel Kant, törebiliminde ödev'e ve irade'ye büyük önem vermiştir. Ona göre, "ödev, yasaya saygıdan doğan bir eylemin zorunluluğudur". Bundan ötürüdür ki bir eylemin törel değeri, Absicht'de değil, kişiyi bu eyleme götüren ilkededir. Kant, kimi yerde, Osmanlıca maksat anlamına gelen Absicht terimi yerine Almanca Erfolg (Tr. Sonuç) sözcüğünü kullanmıştır. Kant'a göre törel değer, herhangi bir eylemin sonucuna göre değil, ilkesine göre belirlenecektir. Ancak bu ilke önsel bir ilke, ödevsel bir ilke olmalıdır. Daha açık bir deyişle, bu ilke, kişinin deneylerle kavradığı bilgileriyle belirlenmemelidir. Bk. Eleştiricilik.

Cilt I