Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org


      ABSOLUTE EMPRICISM. (İng. Russell) Saltık görgücülük...
     
      İngiliz düşünürü Bertrand Russel, çeşitli görgücülük anlaşıyları bulunduğunu ileri sürerek bu anlayışları adlandırmaktadır. Absolute Empiricism, Pure Empiricism... Russell'e göre Absolute Empiricism bütün doğruları duyu organlarının verdiklerine indirger. Bu anlayış, o kadar yanlış bir anlayıştır ki insan, günlük yaşamında, sağduyusuyla böylesine yanlışlıklara düşmekten kendisini korumaktadır. Russell, An Inquary Into Meaning and Truth adlı yapıtında bu iki görgücülük anlaşıyına da karşı olduğunu belirtir. Bk. Görgücülük.

Cilt I