Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org


      ACIMA. (Os. Merhamet, Fr. Pitié, Al. Barmherzigkeit, İng. Pity, İt. Pieta) Başkası için duyulan üzüntü...
     
      Alman düşünürü Arthur Schopenhauer'e göre erdem denmeye değer tek eğilim, acımak'tır. Acımak, her türlü bencil tutkunun dışında olan tek eğilimdir. Acımak'tan başka erdem adına bürünen bütün değerlerin gizli amacı yaşama ve varolma isteğidir. Bütün insanlarda bir öz ortaklığı, bir başlangıç birliği bilinci vardır. Bu bilinç, kendini acığa vurmadan, insanlarda evrensel bir acıma duyğusu uyandırır. Özgecilik, bu acıma duygusunun sonucudur. Bk. Özgecilik, Kötümserlik.

Cilt I