Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org


      AD. (Os. İsim, Fr. Nom, Al., İng. Name). Somut ve soyut bütün varlıkları dilegetiren sözcük...
     
      Felsefede özellikle adcılık akımı, ad kavramını önemsetmiştir. Ad ve adlama çağdaş mantığın ve semantiğin başlıca konusudur. Çağdaş mantığa göre sadece her sözcük değil, her söz ve her deyiş bir addır. Adın nesnesine uygunluğu ve başka adlardan ayırdedici anlamı önemlidir. Yeni olgucular ve çağdaş semantik okul bu kavramla ilgili birçok öneriler ileri sürmüşlerdir. Örneğin semantik okula göre sömürü bir addan ibarettir, bu ad dilden atılırsa sömürü olayı da ortadan kalkar. bkz. Semantik Okul, Adcılık.

Cilt I