Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org


      ADCI GEZİMCİLİK.
     
      (Os. İsmiyyeci meşaiyye, Fr. Peripatetisme Nominaliste). Genel kavramları birer addan ibaret bulunduklarını ve hiç bir varlıkları olmadığını savunan ortaçağ Hıristiyan Skolastik Aristotelesçiliği... Onbirinci yüzyılın Roscelin'in ortaya attığı adcılığı, XIV. Yüzyılda daha güçlü olarak sürdüren Hıristiyan Aristotelesçileri, kilise egemenliğinin yıkılmasına ve böylelikle ortaçağın kapanmasına öncülük etmişlerdir. Durand, Ochkam, Buridanus ve d'Ailly gibi özgür düşünceli gezimcilere göre insanların bilebileceği ancak bireysel olan gerçeklerdir; genel kavramlar bilinemez, çünkü birer sesten ve ad'dan başka birşey değildir. Öyleyse Tanrı da bilinemez. Din ki genel kavramlarla kurulmuştur, boşuna bilimselliğe zorlanmamalıdır. İnsan, inanla yetinmeli, kilise dünya işlerine karışmamalı ve ilkel kutsallığına dönmelidir. bkz. Adcılık, Ockhamisme, Kavramcılık.

Cilt I