Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org


      AKADEMİ ŞÜPHECİLİĞİ.
     
      Sokrates-Platon öğretisini sürdüren akademi okulunun güttüğü şüpheciliğe akademi şüpheciliği denir. Okulun, Platon'dan sonraki öğretmenleri Krates, Arkesilaos ve Karneades her sonucu şüpheyle karşıladıkları için kesin bilgiler öğretmemişler, sadece doğruyla yanlışı ayırt etme bilgisini öğretmekle yetinmişlerdir. Şüpheci akademi kendiliğinden hiç bir şey söylemez, sadece Sokrates'in yöntemine uyarak doğru düşünce yeteneğini geliştirmekle yetinir. Arkesilaos, Sokrates'in "Bir şey biliyorum, o da hiç bir şey bilmediğimdir" sözünü, "Hiç bir şey bilmediğimi de kesin olarak bilmiyorum" sözüyle değiştirerek şüpheciliğini belirtmektedir. Ne var ki akademi şüpheciliği sadece metafizik alandadır, törebilim alanında kesin sonuçlara varır ve şüphelenmez. bkz. Akademi, Şüphecilik.

Cilt I