Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org


      AÇIK ANLATIM. (Os. Vuzuhu ifade, Fr. Clarté d'expression) Anlaşılır deyiş...
     
     
      Edebiyatta bir başarı olan açık anlatım, felsefede gerekli ve zorunludur. Gerçek şudur ki, iyi bilinen iyi anlatılır. Anlatılamayan bilgi varsayımı, bilgisizliği gizlemek için uydurulmuştur. Açık anlatım'ı gerçekleştirmek için gerekli koşullar şunlardır: Şüpheli (Fr. Douteux, Os. Meşkûk) düşünceleri ya da bilgileri kullanmamak, kavram ve anlamları her türlü bulanıklık (Fr. Confusions, Os. İltibâsat)'tan kurtarmak, sözü karmakarışık etmeden çetin (Fr. Abstrus, Os. Muğlak) bir biçimde söylememek, düşünceyi sisli (Fr. Brumeux)'likten kurtararak apaçıklığa kavuşturmak, düşünceyi kapkaranlık ya da güç anlaşılırlık (Fr. Ténébreux, Os. Muzlim)'tan korumak, bütün bunları yapabilmek için de anlatılacak şeyi bütün bunlardan temizlenmiş olarak bilmek, açık seçik anlamış olmak. Bk. Açık, Açıklama, Anlatım.

Cilt I