Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org


      ADLER KURAMI. (Os. Adler nazariyesi, Fr. Théorie d'Adler) insandaki ruhsal, bedensel ya da toplumsal yetersizliklerden doğan aşağılık duygusunun ödünleyici davranışlarla giderildiğini ilerisüren kuram...
     
      Avusturyalı hekim ve ruhbilimci Alfred Adler (1870-1937) tarafından ileri sürülmüştür. Freud'ün ilkin öğrencisi ve sonra arkadaşı olan Adler, bireysel ruhbilimin kurucularından sayılır. Freud'ün cinsellik psikanalizine karşı, kişinin yetersizlikleriyle özlemleri arasındaki çatışmaya dayanan yeni bir psikanaliz geliştirmiştir. Bu psikanaliz özellikle aşağılık duygusu kavramına dayanır. Bk. Aşağılık Duygusu, Fröydcülük.

Cilt I