Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org


      AŞKIN. (Os. Müteâl, Fr. Transcendant, Al. Transscendent, İng. Transcendent, İt. Transcendente). Varlığını aşan...
     
      Metafizikte içkin (Os. Mündemiç, Fr. İmmanent) terimi karşıtıdır. İlgili bulunduğu varlığın gerçekliğini ve gücünü aşmış olmak anlamını verir. Kant'a göre insan bilincinin , bilgisinin, yapabileceği bütün deneylerin ötesinde olan kendinde şey (numen) aşkın'dır. Aşkın belli bir anlamda fiziği aşan, eşdeyişle metafizik demektir. Tanrıbilim, terimi büsbütün açıklığa kavuşturur ve onu Tanrı anlamında kullanır; insanların bütün davranışları ve eylemleri aşkın olanlarla yönetilir. Bk. İçkin, Deneyüstü, Deneyüstücülük.

Cilt I