Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

AÇIKLAMA :
     
      (Os. İzâh, Beyân, Tâlil, Teşrih, Tavzih, İfade; Fr. Explication, Al. Erklaerung, İng. Explication; İt. Manifestare)
      Ayrıntıları ve nedenleriyle birlikte açık ve seçik olarak, kavranılabilir bir biçimde anlatma... Bir sorunu ya da olayı açıklama, onu çözümleme ve kendini meydana getiren öğelerine ayrılma'yı gerektirir. Sözcük olarak; kapalıyı açma, açığa çıkarma, yayıp serme, açıp gösterme anlamlarını kapsar. Gereği gibi bilinmeyen ya da belli olmayan herhangi bir şey, açıklama'yla belirtilir ve aydınlatılır. Açıklama, betimleyerek yapılır, bilimsel bir yöntem olarak bir nesnenin özünü sergileme amacını güder. Yetkin bir bilgi edinme, ancak bilimsel açıklamayla olanaklıdır. Örneğin, Karl Marks kapitalizmin özünü bilimsel olarak açıklamasaydı sosyalizmin gerekliliği bilinemezdi. Metafizik, açıklama terimini sözcük anlamında, özellikle tanrının kendi kendini açıp ortaya koyması anlamında kullanmıştır. Açıklama; benzetme, nedenlerini sergileme, yasalarını meydana çıkarma vb. gibi çeşitli yollarla yapılabilir.

Ana sayfaya dönüş