Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

AÇIMLAMA :
     
      (Os. Şerh, Hâşiye; Fr., Al., İng. Scholie, Scolie; İt. Scolio)
      Bir yazının açıklanması... Açımlama, birçok biçimlerde gerçekleşebilir. Eski Yapıtların yeni baskılarında, dil ve gramer değişikliği yüzünden anlaşılmazlığı ortadan kaldırmak için açımlamalar yapılır. Ya da bilimsel değeri olan bir yapıtı açıklamak ve yaymak için yeni bir açımlama yapıtı yazılabilir. Bilimsel yapıtlarda, eski ya da yeni olsun, metinde geçen bilimsel terim ve deyimler dipnotlarında açımlanabilir. Bunlardan başka, kimi yazarlar, tanıtladıkları bir düşünceyi daha çok açmak için yazılarında açımlamalar ekleyebilirler. Örneğin Spinoza, Etika adlı ünlü yapıtında bu yöntemi uygulamıştır, birçok önermelerinin sonuna bir Scholie eklemiştir.

Bkz. Spinozacılık, Geometrik Yöntem

Ana sayfaya dönüş