Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

ALGORİTMA :

      (Os. İlmi rumuz, Elharzemi, Harzemiyye, Usulü Harzemi, Usulü remziyye; Fr. Algorithme, Al. Algorithmus, Ing. Algorithm, İt. Algoritmo) İmler dili.
      1. Etimoloji : Kitap-ül muhtasar fi hesab-ül cebir vel mukabele adlı yapıtıyla ünlü, matematikçi Ebu Muhammed b. Musa El Harzemi' nin önerdiği bir yöntem olduğundan, Algoritma terimi, onun adından ( Batı dillerindeki adı: Al Korismi) türetilmiştir. Uluslararası kökeni Algoritm'dir. Türkçe özleştirmede Horzumlu yolu ve Harzemgil terimleri önerilmişse de kullanılmamıştır.
      2. Mantık: Genellikle bütün imsel dillere algoritma denir. Eskiden çörkü'yle yapılan hesap işlemleri El Harzemi' nin yapıtının IX. yüzyılda LAtınceye çevrilmesiyle bu yönteme yöneldi. En tipik algoritma, cebir dilidir. Mantık tasım ve önermeleri de böylesine bir imler diliyle, harflerle gösteririlir. Örneğin: Her M, P' dir- Her S de M, dir - Öyleyse her S de P' dir, gibi... Algoritma, imlerle yapılan uslamlamadır.
      3. Matematik: Benzer sorunların bütün çözümlerini veren matematik işlemler dizgesidir, daha açık bir deyişle bir matematik sorununun benzer bütün sorunlar için geçerli olan çözümüdür. Hesap makinelerinin temelini atan algoritma sibernetik tekniğiyle de ilişkilidir. Hesap makinelerine konulan programa da algoritma denir. Günümüzdeki aritmetik yöntemlerinin tümü algoritmadan türemiştir. Bk. Cebir, İm, Mantık, Çörkü.
Ana sayfaya dönüş