Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

ALMAN İDEALİZMİ :

      (Tr. Felsefe Tarihi) XVIII. ve XIX. yüzyıl Alman düşünceliği... Çıkış noktası olarak Kantçılığı ele alan ondokuzuncu yüzyıl Alam düşünürleri Fichte, Schelling, Hegel, Scheiermacher ve belli bir oranda Schopenhauer bu adla anılırlar. Hepsi Metafizikcidir. Ayrıca nitelikleri, Kant'tan yola çıktıkları halde Kant'ın eleştiriciliğini benimsememeleridir; daha açık deyişle, felsefeleriyle evrensel bir sistem kurmak ve geriye söylenecek hiç bir söz bırakmamak amacını gütmüşlerdir. Bk. Düşüncecilik, Eleştiricilik.
Ana sayfaya dönüş