Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

ANALIK HUKUKU :

      (Fr. Droit maternel, Al. Mutterrecht) Ana'dan gelen soy zincirinin kapsadığı ilişkiler... İsviçreli hukukçu Johann Jacop Bachofen, 1861 yılında, Analık Hukuku adı altında aile kurumunun kökenini inceleyen bir yapıt yayımladı ve bu yapıtında ilk insan topluluklarındaki soy zincirinin ana'dan başladığını tanıtladı. Çünkü ilk insan topluluklarında topluluğun bütün kadınları ve bütün erkekleri karşılıklı olarak birbirlerinin karı ve kocasıydılar. Bu durumda, doğan çocukların sadece anları biliniyordu, babaları belli değildi. İnsanlığın vahşilik çağında ve barbarlık çağının ilk aşamasında durum buydu. Bu bakımdan da, Bachofen'e gelinceye kadar bütün varsayımların tersine, ilk aile başkanı erkek değil kadın'dı. Bk. Aile.
Ana sayfaya dönüş