Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

ANALİTİK GEOMETRİ :

      (Tr. Descartes) Cebirle çözümlenen geometri... Analitik geometri (Os. Tahlili hendese, Fr. Géometri analytique), Fransız düşünürü Descartes'ın çok önemli bir buluşudur. Descartes'a gelinceye kadar geometri problemleri ayrı ayrı yöntemlerle, eşdeyişle sistemsiz olarak ve anlak gücüyle çözümleniyordu. Descartes'ın matematiği, eşdeyişle cebir dilini geometriye uygulayarak bulduğu bu yöntemle geometri problemleri cebir denklemelerine çevrildi ve cebirle çözümlendikten sonra geometri diliyle açıklandı. Birçok fizik problemlerinin çözümü de bu yöntemle kolaylaşmış oldu. Bk. Geometri, Dekartçılık, Cebir, Matematik.
Ana sayfaya dönüş