Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

ANAMALCI ÜRETİM BİÇİMİ=KAPİTALİST ÜRETİM BİÇİMİ :

      (Tr. Ekonomi) Kar için yapılan üretim biçimi... Tarihsel inceleme üretim biçimlerinin sırasıyla şu aşamalardan geçtiğini göstermektedir : İlkel üretim biçimi, köleci üretim biçimi, feodal üretim biçimi, anmalcı üretim biçimi... Üretim biçimi, insanların yaşamak için gereksedikleri bütün şeyleri elde etme biçimidir. Belli bir üretim biçimi, üretim ilişkileriyle üretim güçlerinin uygunluğu sırasınca sürer. Üretim ilişkileri üretim güçleriyle uyuşmamaya başlayınca üretim biçimi de zorunlu olarak değişir. Her biçim, kendi iç sürecinde, kendi gelişmesini ve dönüşmesini oluşturur. Anamalcı üretim biçimi, feodal üretim biçiminin yerini kar için yapılan üretim biçimine bırakmasıyla gerçekleşmiştir. Feodal üretim biçiminde ana karakter olan toprak özel mülkiyeti, anamalcı üretim biçiminde üretim araçları özel mülkiyetine dönüşür. Bk. Anamalcı Toplum, Anamal, Anamalcılık.
Ana sayfaya dönüş