Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

ANAYASA :

      (Os. Kanunu esasi, Teşkilatı esasiye kanunu, Fr. Loi Constitutionnelle) Bir ülkenin bütün yasalarının dayanağı olan temel ilkeleri saptayan yasa... Toplumbilim, hukuk ve siyasa terimidir. Devletin kuruluşunu, bireylerin hak ve sorumluluklarını düzenler. Hiç bir yasa, anayasaya aykırı olamaz. XVIII. yüzyıla kadar anayasalar yazılı değildi, yazısız törelere dayanıyordu. Örneğin eski Türklerde yazılı olmayan Oğuz töresi herkesce bilinir, titizlikle uygulanırdı. İlk yazılı anayasa 1787 yılında Amerika'da yapıldı. Bk. Yasa.Ana sayfaya dönüş