Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

GÖRÜNGÜ :

      (Tr. Bilgibilim) Duyularla algılanan...
      Olay (Tr. Hadise, Fr. Phénoméne) deyimiyle anlamdaş olarak kullanılmaktadır. Gerçekte bu deyim, Alman idealizminin görünüre çıkma anlamını dilegetiren Al. Erscheinung deyimini karşılar. Al. Erscheinung kavramını görüngü'yle dilegetirerek Al. Phaenomen (Tr. Olay) kavramından ayırmak gerekir. Çünkü olay nesnel bir gerçekliktir, Erscheinung'sa özellikle Kantçı anlamda nesnel bir gerçeklik değildir.Ana sayfaya dönüş