Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

ANIKLAMA :

      (Os. Tasvir, İhzar, Tevlit, İsticra, İstiade, Tahassul, Tenasül, Metehayyilei musavvire, Hissi müşterek, İstinsah, Tekerrür, Temsil, Temessül, Tekevvün, Fr. Reproduction, Al. Reproduktion, İng. Reproduction, İt. Riproduzione) Hazırlama, Üreme.
      1. Yaşambilim : Canlıların türlerini sürdürme işlevi.
      2. Ruhbilim : Anı çağrısı ve anıların üremesi terimiyle eşanlamda anıların anıklanması terimi de kullanılır. Bk. Anı Çağrısı, Anıların Üremesi.
      3. Eleştiricilik : Bk. Gesetz der Reproduktion.
      4. Ekonomi : Bk. Üretim.
      5. Sanat : Özellikle resim sanatında, aslından çoğaltma (kopya) anlamında kullanılır. Bk. Üretim.
Ana sayfaya dönüş