Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

TANSIK :

      (Os. Mûcize, Kerâmet, Fr., İng. Miracle, Al. Wunder, İt. Miracolo)
      Doğaüstü olay... Tanrı tarafından yapıldığına ve yaptırıldığına inanılır. Doğal yasalarla çelişir ve bilimsel olarak açıklanamaz. Evrende doğal ve toplumsal yasalara aykırı hiç bir olgu ve olay yoktur. Bundan ötürü tansığa inanmak, olanaksıza inanmaktır. Büyük dinler, dinli olabilmek için tansıklara inanmayı şart koşarlar.

Ana sayfaya dönüş