Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

TECİM :

      (Os. Ticaret, Fr. Commerce, Al. Handel, İng. Commerce, Trade, İt. Commercio, Mercatura)
      Ucuz mal alıp pahalıya satarak aradaki farktan para kazanma. Kazanç amacı taşıyan alım satım olarak tanımlanır. Ticarî deyimi karşılığı olarak da tecimsel denir.
      Bireylerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların kâr elde etme amacıyla giriştikleri her türlü mal değişimi.Ana sayfaya dönüş