Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLEŞİK

     
      (Os. Mürekkep, Müellef, Müterekkip; Fr. Composé, Al. Zusammengesetzt, İng. Compound, İt. Composto) Birden çok parça ya da bölümlerden meydana gelen... Türk Dil Kurumunca bu terimle birçok ruhbilim deyimleri önerilmiştir. Bu önerilere göre türlü anıların birbirlerine eklenmesiyle oluşan karma imgeye bileşik imge (İng. Composite image), birçok kişinin özelliklerinin bileşmesiyle oluşmuş karma düş kişisine bileşik imgesel kişi (İng. Composite figure, Composite image, Composite person), birçok özürleri -görme, işitme vb.- olan kişiye bileşik özürlü (İng. Multiple handicapped), herhangi bir canlının yeni karşılaştığı durumlara karşı birçok tepkileri denemesine bileşik tepki ilkesi (İng. Principle of multiple response) denir. Bk. Bileşik Anlam, Bileşik Önerme, Bileşik Resim, Bileşik Tasım.
Ana sayfaya dönüş