Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLEŞİK ÖNERME

     
      (Os. Mürekkep kaziye, Fr. Proposition composé) Birden çok konusu ya da yüklemi olan önerme... Bilimsel mantık terimidir. Örneğin, "Yalan söyleyenler, hırsızlık edenler kötü insanlardır" önermesi, hem yalan söylemek hem de hırsızlık etmek konularını kapsadığından bileşik önerme'dir. Bk. Önerme, Bileşik.Ana sayfaya dönüş