Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLEŞİK TASIM

     
      (Os. Kiyâsı mürekkep, Fr. Syllogisme composé) İkiden çok öncülü olan tasım... Biçimsel mantık terimidir.Ana sayfaya dönüş