Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLEŞİM

     
      (Os. Terkip, Terekküp, İhtilât, Teşekkül; Fr. Composition) Birden çok öğeden rneydana gelen... Bileşim terimi, bileşik sıfatının ismidir. Örneğin: Su bileşik bir maddedir, hidrojenle oksijenin bileşim'idir ... Sentez karşılığı olan bireşim'le karıştırılmamalıdır.Ana sayfaya dönüş