Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLGE

     
      (Os. Hakim, Âkıl, Erbâbı hikmet, Feylesof, Müdebbir, Makrûnu savâb, Mâkul; Fr. Sage, Al. Weise, İng. Wise, İt. Sagio, Savio) Bilgili, ahlâklı, olgun ve örnek kişi... Bilimsel bilgiyi bilen anlamındaki bilgin deyiminden farklı bir anlam taşır. Bu fark, Osmanlıcada da birinciye hakim ve ikinciye âlim denilmekle belirtilmiştir. Bir bilgin, uzmanca bilgililiği dışında, örnek bir kişi olmayabilir. Ama bilge her halde örnek bir kişidir. Bilge, tarihsel bir kişidir ve özellikle ilkçağda geçerli bir tip olmuştur. Bilgisi yarı Tanrıbilimsel, yarı gizemsel, yarı metafiziksel, yarı törebilimsel bir bilgidir. İlkçağ Hintlilerinin, Çinlilerinin, Yunanlılarının bilgeleri ünlüdür.Ana sayfaya dönüş