Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLGİCİ

     
      (Os. Sofistâî, Mugalâtacı, Safsatacı; Fr. Sophiste, Al., İng. Sophist, İt. Sofista) Bilgili kişi... Platon'dan önce antikçağ Yunanlilarinda bilim ve felsefe öğretmenleri bilgici adıyla anılırdı. Platon'dan sonra bu ad küçümsenmiş boşsözlerle yanıltmacılık yapan anlamına kaydırılmıştır.Ana sayfaya dönüş