Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLİNÇSİZ
     
      (Tr. Ruhbilim) Bilinci olmayan ya da bilinçdışı... Osmanlıcada lâşuûr, bişuûr, adîmüşşuûr, gayrı zîşuûr, lâyuş'âr, gayrı şuûrî, gayrı müsteş'âr, gayrı me'şûrün bih gibi çeşitli deyimlerle dilegetirilen bilinçsiz deyimi Batı dillerinde bilinçdışı deyimiyle anlamdaştır. Bilinçsiz terimi, örneğin antikçağ Yunan düşünürü Epikouros'un atom'larında olduğu gibi tüm bilinç yokluğunu dilegetirdiği gibi, bilinç alanına girmediğinden ötürü ben'imizce farkına varılmayan çeşitli oluşumları da dilegetirir. Örneğin bir çocuk, farkında olmadan, birtakım içtepilere göre davranır. Soyaçekimden gelen bu içtepiler, bilinçle değil, kendilerine özgü belirtilerle kavranırlar. Bir zamanlar bilincimizde olan ve sonra unuttuğumuzdan ötürü bilincimizden çıkmış bulunan anılarımız da böyledir. Bilinçsiz oldukları halde bilinçli oluşumlarımızı etkilerler. Bunların nereden geldiklerini ve ne olduklarını bilmeden etkilerini duyarız. İnsan, bilinçsiz'in ne olduğunu en küçük bir sezgiyle bile bilemez; ne var ki onun etkilerini görür ve bilir. Dr. Freud bu bilinen etkilerden bilinmeyen bilinçsiz'e geçmenin ve onun ne olduğunu meydana çıkarmanın yöntemini bulmaya çalışmıştır.Ana sayfaya dönüş