Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLGİNİN BAĞINTILILIĞI

     
      (Os. Bilginin izâfilik, Fr. Relativité de la connaissance, Al. Relativität der Erkenntnis, İng. Realivity of knowledge, İt. Relativita della conoscenze) Bilginin göreliligi... Metafizik felsefede bilginin bağıntılılığı terimi iki anlamda kullanılmaktadır: 1) Hamilton ve Comte gibi düşünürlere göre bilgi, bağıntılardan başka hiç bir şey bilmez. 2) Kant ve izdaşlarına göre bilgi, insan ruhuna bağlıdır... Diyalektik felsefeye göre hiç bir bilgi saltık değildir, her bilgi bağıntılıdır. Ama saltıklıkla bağıntılılık arasında diyalektik bir birlik vardır. Diyalektik bilgi, göreliliği kapsar ama ona indirgenemez. Her bağıntılı bilgi saltıklığını da içinde taşır. Her bilimsel yasa, yasası olduğu olaylarla birlikte gelişir ve kendini aşar. Bu, metafizikçilerin vehmettikleri gibi, mademki saltık bir yasa yoktur öyleyse yasa yoktur anlamına gelmez. Yasa vardır. Ama saltık bir yasa olsaydı bağıntılı ve yaklaşık bilgimiz zorunlu olarak yanlış olurdu, bağıntılı yasa olduğu içindir ki bilgimiz de bağıntılı ve yaklaşık olarak doğru bulunmaktadır. Bk. Bağıntı, Bağıntıcılık, Bilgi.Ana sayfaya dönüş