Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLGİNİN BİÇİMİ

     
      (Os. Bilginin süreti, Fr. Forme de la connaissance) Kant'a göre zaman, mekan ve ulamlar... Alman düşünürü Kant'a göre bilginin biçimi, düşüncenin, duyunun yalın verilerine koyduğu yasa'dır. Bu yasa, önsel bir yasadır. Kant'a göre bilginin maddesi duyumlarla dışardan gelir, ama insan zihni o maddeyi önsel yasalarla biçimlendirir. Bk. Eleştiricilik.Ana sayfaya dönüş