Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLGİSİZLİK

     
      (Os. Cehil, Cehâlet, Cehli basit, Tecâhül, Tağyiri mebhas; Fr. Ignorance, Al. Unwissenheit, İng. ignorance, İt. Ignoranza) Bilgi yokluğu... Bk. Bilgi.Ana sayfaya dönüş