Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLİMCİ

     
      (Os. İlim adamı, Fr. Scientiste) Bilim adamı ve bilimciliğe bağlı olan... Bilgin anlamında kullanıldığı gibi bilimcilik anlayışına bağlı olanları da dile getirir. Bundan başka birçok bilginler bilimsel araştırmalarının sonunda felsefesel sonuçlara vardıkları gibi (örneğin Darwin, Einstein, Pavlov vb.) birçok düşünürler de felsefesel çalışmalarının sonunda bilimsel sonuçlara varmışlardır (Örneğin Diderot, Rousseau vb.), bunlar da bilimci deyimiyle nitelenirler. Bk. Bilgin, Bilge, Bilimcilik, Bilim.Ana sayfaya dönüş