Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLİMİN KAYNAĞI

     
      (Os. Menşei ilim, Fr. L'Origine de la science) İdealist felsefede ortaya atılan bilimin nereden geldiği sorunu... Buna Alman felsefesinde bilgi sorunu (Al. Erkenntnisproblem) da denir. Bu sorun, ilkin, antikçağ Yunan felsefesinde ortaya atılmıştır. Bilgi (o çağdaki anlamıyla bilim), duyularla dışardan mı gelir, yoksa insan usundan ve içerden mi doğar? Bu tartışma, antikçağ Yunan felsefesinde usçu Elea okuluyla duyumcu İonia okulunun ayırıcı niteliğidir. Bu tartışma, aslında, idealizm ve materyalizm tartışmasıdır. Çünkü bilgi, duyularla ve dışardan geliyorsa kaynağı zorunlu olarak özdektir, usdan ve içerden geliyorsa kaynağı zorunlu olarak ruhtur. Kant'ın kavramcılığı, bu iki ayrı görüşü birleştirmeye çalışmıştır. Ne var ki bu sorun, XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar çözülememiş ve ancak eytişimsel özdekçi felsefede bütün ağırlığıyla meydana konmuştur. Çünkü o çağın materyalistleri de belli bir anlamda idealisttiler ve sorunu tekyanlı metafizik düşünme yöntemiyle çözmeye çalışıyorlardı. Bk. Bilgi, Bilim, Eytişimsel Özdekçilik.Ana sayfaya dönüş