Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

BİLİMSEL DÜŞÜNCE

     
      (Os. İlmî fikir, Fr. İdée scientifique) Bilim temeline dayanan düşünce... Klâsik bir tanımlamada özgür, eleştirici, araştırıcı, bağımsız ve dürüst olmakla nitelenir. Bilimsel olmayan düşünce (Os. Gayrı ilmî fikir, Fr. Idée non-scientifique) deyimi karşılığında kullanılır. Bk. Bilim, Düşünce.Ana sayfaya dönüş