Felsefe Ansiklopedisi                                                       Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası

kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyay@kurtuluscephesi.org

USÇU

(Os. Aklîyyeci, Aklîyyûn; Fr. Rationaliste) Usçuluğa değğin... Aynı zamanda usçuluk yandaşını da dilegetirir, bu anlamda Osmanlı felsefesinde çoğul olarak aklîyyûn (Usçular) deyimi kullanılır. Usçuluğa değğin anlamında örneğin usçu öğretiler (Os. Aklîyyeci akideler, Fr. Doctrines rationalistes denir.Ana sayfaya dönüş