Marsim Gorki
Küçük-Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi
[Maksim Gorki, Küçük-Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi, Ortam Yayınları, 3. baskı]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyayinlari@kurtuluscephesi.org

Sayfa başına gidiş