Jozef Stalin
Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu[J. Stalin'in Le Marxisme et la Question Nationale et Colonialé (Editions Social Internationale, 1937) ve Le Marxisme et la Question Nationale et Colonialé (Editions Sociale, Paris 1949) derleme yapıtından "Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu" adıyla Sol Yayınları tarafından Kasım 1977'de (Birinci baskı -Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu-: Mart 1976) yayınlanmıştır.]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir. kurcep@gmx.netİ Ç İ N D E K İ L E R

İÇİNDEKİLER

7 Marksizm ve Ulusal Sorun – 1913
11       I. Ulus
20       II. Ulusal Hareket
28       III. Sorunun Konuşu
36       IV. Ulusal Özerklik
47       V. Bund, Milliyetçiliği, Ayrılıkçılığı
61       VI. Kafkasyalılar, Tasfiyeciler Konferansı
73       VII. Rusya'da Ulusal Sorun
80 Ulusal Sorun Üzerine Rapor — 29 Nisan (12 Mayıs) 1917
87 Ekim Devrimi ve Ulusal Sorun — 1918
88       I. Şubat Devrimi ve Sömürge Sorunu
92       II. Ekim Devrimi ve Ulusal Sorun
96       III. Ekim Devriminin Dünya Ölçüsündeki Önemi
100  Rusya'da Ulusal Sorun Konusunda Sovyetler İktidarının Siyaseti 1920
112 Ulusal Sorun Konusunda Partinin İvedi Görevleri Üzerine — 1921
113       I. Kapitalist Rejim ve Ulusal Bask
115       II. Sovyet Rejimi ve Ulusal Özgürlük
119       III. RKP'nin İvedi Görevleri
124 Ulusal Sorun Konusunda Partinin İvedi Görevleri — 10 Mart 1921
133       Tartışmanın Kapanış Konuşması
138 Ulusal Sorunu Koyuş Biçimi Üzerine — 1921
146 Ekim Devrimi ve Rus Komünistlerinin Ulusal Politikası — 1921
150 Sovyet Cumhuriyetlerinin Birleşmesi Üzerine — 26 Aralık 1922
160 Sovyet Cumhuriyetlerinin Birleşmesi Üzerine — 30 Aralık 1922
163       Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Kurulması Üzerine Bildirge
164       Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Kuruluşu Üzerine Antlaşma
170 Parti ve Devlet Kuruluşunda Ulusal Etkenler — 1923
182 Parti ve Devlet Kuruluşunda Ulusal Etkenler — 23 Nisan 1923
206       Tartışmayı Kapama Konuşması
212 Ulusal Cumhuriyetler ve Bölgeler Sorumlu Militanlarıyla Genişletilmiş Rus Komünist Partisi Merkez Komitesi IV. Konferansında Verilen Söylev — 9-12 Haziran 1923
212       I. Ulusal Cumhuriyetler ve Bölgelerde Sağlar ve "Sollar" Üzerine
222       II. Cumhuriyetlerde ve Ulusal Bölgelerde Marksist Kadroların Oluşturulması ve Güçlendirilmesi Üzerine
228 Ekim Devrimi ve Orta Katmanlar Sorunu — 1923
234 Ulusal Sorun — Nisan 1924
234       1. Sorunun Konuşu
240       2. Ezilen Halkların Kurtuluş Hareketi ve Proletarya Devrimi
245 Yugoslavya'da Ulusal Sorun Üzerine — 30 Mart 1925
252 Doğu Halkları Üniversitesinin Siyasal Görevleri — 18 Mayıs 1925
254       I. DEKÜ'nün Doğu Sovyet Cumhuriyetleri Karşısındaki Görevleri
261       II. DEKÜ'nün Sömürge ve Bağımlı Doğu Ülkeleri Karşısındaki Görevleri
269 Bir Kez Daha Ulusal Sorun Üzerine — 1925
279 Kaganoviç Yoldaşa ve Ukrayna Komünist Partisi Merkez Komitesinin Öbür Üyelerine Mektupları — 1926
283 Çin Konusunda — 1 Ağustos 1927
308 Ulusal Sorunu Çözmenin Proleter Yöntemi Üzerine — 1927
311 Ulusal Sorun ve Leninizm — 18 Mart 1929
311       I. Ulus Kavramı
313       II. Ulusların Doğuşu ve Gelişmesi
318       III. Ulusların ve Ulusal Dillerin Geleceği
325 IV. Ulusal Sorunda Partinin Siyaseti
331 Ulusal Sorunda Sapmalar Konusunda — 27 Haziran 1930
339       Tartışmanın Kapanış Konuşmasından Bir Parça
344 Milliyetçiliğe Doğru Sapmalar Konusunda — 26 Ocak 1934
346 SSCB Anayasa Tasarısı Üzerine — 25 Kasım 1936
353 Sovyet Yurtseverliği Üzerine — 6 Kasım 1944
356 Sovyet - Fin Antlaşması Üzerine — 7 Nisan 1948


EKLER
359

361 Ulusal Sorun Üzerine Karar — Nisan (Mayıs) 1917
364 Parti Programından Bir Parça — Mart 1919
364       Ulusal İlişkiler Alanında
366 Parti ve Devlet Kuruluşunda Ulusal Etkenler — Nisan 1923
366       I
376       II
379 Merkez Komitesi Raporu Üzerine Karardan — Temmuz 1930
381 Stalin Anayasasından Parçalar
381       Devlet Örgütü
385       Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin Yüksek Devlet İktidar Organları
387       Federe Cumhuriyetlerin Yüksek Devlet İktidar Organları
388       Özerk Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetlerin Yüksek Devlet İktidar Organları
388       Yerel Devlet İktidar OrganlarıSayfa başına gidiş